Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Bình 2

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Bình 2

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Bình 2

Tên viết tắt: An Bình 2

Ngày thành lập: 26/10/2016

Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

(+84.24) 3.2929.888

(+84.24) 9292.9666