Công ty TNHH XNK Đầu tư Hoa Việt

Công ty TNHH XNK Đầu tư Hoa Việt

Công ty TNHH XNK Đầu tư Hoa Việt

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH XNK Đầu tư Hoa Việt

Tên viết tắt: HOA VIỆT

Ngày thành lập: 26/10/2016

357 - đường Nguyễn Công Trứ, phố Vạn Hưng, phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

(+84.24) 3.2929.888

(+84.24) 9292.9666