img

AN BÌNH GROUP

An Binh Group cung cấp các dịch vụ: Tài chính, Xuất nhập khẩu – Logictic, Vận tải xe lạnh – container, Hệ thống đại lý thực phẩm đông lạnh, Điện lạnh – Xử lý nước thải, Lĩnh vực bán lẻ Online – Hàng nhập khẩu – Xách tay, Thực phẩm cao cấp, Lĩnh vực sản xuất thực phẩm, Truyền thông, Lĩnh vực Thương mại.

img img img img