Công ty CP khai thác dịch vụ cảng thống nhất

Công ty CP khai thác dịch vụ cảng thống nhất

Công ty CP khai thác dịch vụ cảng Thống Nhất

Tên doanh nghiệp: Công ty CP khai thác dịch vụ cảng Thống Nhất

Tên viết tắt: CẢNG THỐNG NHẤT

Ngày thành lập: 19/01/2018

Thôn Giáp Long, Xã Thống Nhất, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

(+84.24) 3.2929.888

(+84.24) 9.2929.666