Công ty CP Hàng tiêu dùng ASA

Công ty CP Hàng tiêu dùng ASA

  

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng ASA

Tên viết tắt: ASA

Ngày thành lập: 09/9/2005

Xóm Tiếu - Xã Đại Yên - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội.

0243 2929 888

0249 2929 666