Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Bình 6

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Bình 6

  

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Bình 6

Tên viết tắt: An Bình 6

Ngày thành lập: 09/9/2005

Huyện Chương Mỹ - Hà Nội.

0243 2929 888

0249 2929 666