PMI – Food

Ngày 26/04/2020

PMI Thực phẩm hoạt động trong thị trường thực phẩm quốc tế, cung cấp nhu cầu trên 6 châu lục. Văn phòng của chúng tôi được đặt tại một số quốc gia của Châu Mỹ, Châu Á, Châu Âu, Châu Phi và Châu Đại Dương.

Kinh doanh của chúng tôi được phân thành các nền tảng riêng biệt và bổ sung. PMI Global Solutions phục vụ thị trường hàng hóa quốc tế. Phân phối PMI được đặc trưng bởi liên hệ địa phương và phân phối thực phẩm cho các thị trường cụ thể. Dịch vụ thực phẩm PMI tập trung vào nguồn cung cá nhân, dựa trên nhu cầu cụ thể của từng khách hàng.

Bất kỳ bên ký kết nào có thông tin rằng họ hoặc bất kỳ nhân viên, đại lý hoặc các bên liên quan nào tham gia vào bất kỳ hoạt động nào có vẻ vi phạm Chính sách của PMI hoặc các luật và quy định về thương mại hoặc chống tham nhũng hiện hành đều đồng ý ngay lập tức thông báo cho PMI. . PMI có quyền chấm dứt hợp đồng ngay lập tức nếu PMI nhận thức được rằng bên ký kết đã hành động không phù hợp với Chính sách PMI, hoặc các luật và quy định về thương mại hoặc chống tham nhũng hiện hành.

Bất kỳ bên nào tham gia vào bất kỳ hợp đồng nào với PMI đều được PMI coi là đã đọc, hiểu và bày tỏ cam kết tuân thủ Chính sách PMI.

Lịch sử:

Dựa trên hơn hai thập kỷ thành công trong kinh doanh đã được chứng minh, PMI Food được thành lập như một đối tác chiến lược quốc tế giữa Parker International (Hoa Kỳ) và Brazil Meridional Meat (Brazil).

Sứ mệnh

Để tạo ra các giải pháp trong thị trường thực phẩm toàn cầu làm tăng giá trị cho cả khách hàng và nhà cung cấp, và để cung cấp sự bền vững và phát triển cho công ty và nhân viên của công ty.

Tầm nhìn

Để trở thành tiêu chuẩn xuất sắc trong mọi thị trường chúng tôi phục vụ.
Giá trị

Tận tâm toàn vẹn Kết quả sáng tạo Định hướng làm việc theo nhóm

zalo
Hỗ trợ trực tuyến