Kipco Damaco

Ngày 26/04/2020

Kipco-Damaco là một trong những nhà sản xuất thịt gia cầm bị suy yếu cơ học lớn nhất để chế biến thêm. Phạm vi sản phẩm của chúng tôi thay đổi từ thịt gia cầm MDM và thịt ba chỉ, đến thịt gà trắng và thịt gà tây đỏ. Sản phẩm của chúng tôi đã trở thành một điểm chuẩn trong ngành công nghiệp.

zalo
Hỗ trợ trực tuyến