Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Bình 1

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Bình 1

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Bình 1

Tên viết tắt: An Bình 1

Ngày thành lập: 11/8/2017

Huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, Việt Nam

(+84.24) 3.2929.888

(+84.24) 9292.9666