Chi nhánh tại Ninh Bình – Công ty TNHH XNK Đầu tư An Bình

Chi nhánh tại Ninh Bình – Công ty TNHH XNK Đầu tư An Bình

Chi nhánh tại Ninh Bình - Công ty TNHH XNK Đầu tư An Bình

Tên doanh nghiệp: Chi nhánh tại Ninh Bình - Công ty TNHH XNK Đầu tư An Bình

Tên viết tắt: CHI NHÁNH AN BÌNH

Ngày thành lập: 10/5/2018

Số 357 - đường Nguyễn Công Trứ, phố Vạn Hưng, phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

(+84.24) 3.2929.888

(+84.24) 9.2929.666